புத்தக விலைப்பட்டியல்பெரியாரின் பெண்ணியப் புரட்சி
மாணவத் தோழர்களுக்கு...
நீட் தேர்வு அவலங்கள்
கம்பன் புளுகும் வால்மீகி வாய்மையும்
இராவணன் வித்தியாதரனா?
தீர்ப்பு?
சம்பிரதாயங்கள் சரியா?
கோயில்கள் தோன்றியது ஏன்?
இவர்தான் பெரியார்
தப்புத் தாளங்கள்