புத்தக விலைப்பட்டியல்குடிஅரசு கலம்பகம்
தமிழுக்கு என்ன செய்தார் பெரியார்?
வாழ்வியல் சிந்தனைகள் (பாகம்-13)
தமிழர் தலைவர் வீரமணி ஒரு கண்ணோட்டம்
தமிழரின் பரிணாமம்
அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் பாகம்-6
உலகைச் சுற்றி மகிழ்வோம்
அறிவியல் கற்போம்! அதன்படி நடப்போம்!
தங்கத் தாத்தா வாழ்க்கையிலே!
ஓடி ஓடி விளையாடு!